1

7

4

8

9

10

22 

 

دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس تفاهم نامه همکاری امضا کردند

دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس تفاهم نامه همکاری امضا کردند

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به منظور حفاظت و بهره برداری از آثار و ارزش های دفاع مقدس منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، دکتر محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی و سردار دکتر بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با هدف استفاده از توانایی های علمی، پژوهشی و فرهنگی طرفین، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.


تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به منظور حفاظت و بهره برداری از آثار و ارزش های دفاع مقدس و ثبت حماسه های جاودانه امت اسلام و آثار آن در شئون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی و جلوگیری از نابودی و تحریف و یا به فراموشی سپرده شدن میراث گرانبهای خون پاک ایثارگران اسلام و دستاوردهای دفاع مقدس منعقد شد.
اهداف این تفاهم نامه استفاده از توانایی های علمی، پژوهشی و فرهنگی طرفین، توسعه همکاری های فی ما بین، برطرف کردن نیازهای متقابل براساس اهداف و وظایف مندرج در مرکز نشر و ترویج علوم و معارف دفاع مقدس دانشگاه است.
همکاری و تعامل در تقویت کمی و کیفی اسناد مربوط به دفاع مقدس، مشارکت و حمایت مادی و معنوی از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی و پژوهش های علمی تخصصی مرتبط با علوم و معارف دفاع مقدس، برگزاری همایش ملی و جشنواره های سالانه آثار پژوهشی برتر دفاع مقدس، ایجاد یادمان شهدا در دانشگاه ها، همکاری جهت استفاده از ظرفیت کرسی های نظریه پردازی و آزاداندیشی، مشارکت در برگزاری بهینه درس آشنایی با دفاع مقدس و... محورهای این تفاهم نامه را تشکیل می دهد.

لينك هاي مرتبط

 102