انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تاسیس شد

Portal Info
Travel
انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تاسیس شد /پذیرش عضویت جدید اعضای هیات علمی در این انجمن
نماینده هیات موسس انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ازپذیرش عضویت جدید اعضای هیات علمی دانشگاه  در این انجمن خبر داد .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد : دکتر اصغر داودی نماینده هیات موسس انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ؛ پیگیری مطالبات صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه را مهمترین هدف این انجمن دانست و خواستار عضویت اساتید عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در این انجمن شد .
وی با بیان اینکه نخستین جلسه این انجمن با حضور 18 تن از اعضای هیات علمی دانشگاه در چهارم دی ماه برگزار گردیده است افزود : در این نشست  اساسنامه انجمن به تصویب اولیه رسید و مسوول پیگیری برنامه نیز مشخص گردید .
دکترداودی از برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  در هفته آخر بهمن ماه خبر داد و گفت : با برگزاری این  نشست کلیه اعضای انجمن ، هیات مدیره  و شورای مرکزی آن مشخص شده و انجمن رسما کار خود را آغاز می نماید .
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  با تاکید بر اینکه این انجمن تشکلی مدنی وغیر سیاسی است که در چهارچوب قوانین کشور تاسیس گردیده است ، خاطر نشان کرد : پیگیری مطالبات صنفی اساتید از اهداف مهم این انجمن است و  ارتقاء و تغییر وضعیت اعضای هیات علمی ،  حقوق و مزایای و بازنشستگی  ، مسائل رفاهی و پژوهشی  اعضای هیات علمی نیز از مباحثی مهمی  است که در این انجمن پیگیری خواهد شد .اساتيد محترم جهت دريافت  فرم عضويت در انجمن اينجا را كليك نمايند .  

ast 3.jpg