باز شدن دسترسي به منابع علمي ناشرElsevier

Portal Info
Travel
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد:
باز شدن دسترسي به منابع علمي ناشر Elsevier
مرکز گسترش علم و علم سنجی معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامی هم زمان با شروع سال جدید میلادی دسترسی به منابع علمی پایگاههای مربوط به ناشرین معتبر بین المللی را برای یکصد واحد دانشگاه آزاد اسلامی بصورت مستقیم فراهم کرده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، از این پس این واحدها می توانند علاوه بر دسترسی به پایگاههای Cabi، Wiley وSpringer به منابع علمی پایگاههایElsevier  شامل دو سرویس Science Direct وScopus دسترسي داشته باشند.
دسترسي به پايگاههاي Ebsco شامل دو سرویس( Academic Search Complete (ASC و (Business Source Complete (BSC  و پايگاه American Chemical Society (ACS براي مراكز استان‌ها و در حوزه علوم پزشکی دسترسی به منابع علمی پایگاههای Ovid، Medline Complete و  Dentistry and Oral Science برقرار شده است.
همچنین واحدهایی که امکان دسترسی مستقیم به این پایگاه ها را ندارند، در آینده ای نزدیک بصورت دسترسی از راه دور و تحت وب امکان استفاده از منابع علمی این پایگاهها را خواهند داشت که جزییات آن اعلام خواهد شد.
گفتنی است واحدهای دانشگاهی برای آگاهی از اخبار و اطلاعات مربوط به دسترسی­ها و دوره های آموزشی می توانند به زودي به آدرس الكترونيكي rvp.iau.ir/spمراجعه كنند. لازم به توضیح است واحدهایی که دارای دسترسی مستقیم به منابع علمی پایگاههای یاد شده هستند می­ توانند با مراجعه به آدرس­ های زیر از منابع علمی این پایگاهها استفاده کنند:
Cabi:      cabdirect.org
Wiley:     onlinelibrary.wiley.com
Springer:   link.springer.com
Elsevier:   sciencedirect.com
Elsevier:   scopus.com
ACS:      pubs.acs.org
Ebsco - ASC/BSC/Medline Complete/Dentistry and Oral Science: search.ebscohost.com
Ovid:      ovidsp.ovid.com