اعطای هدیه یک میلیون ریالی به مناسبت ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) آزاد اسلامی

Portal Info
Travel
به مناسبت ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)؛
اعطای هدیه یک میلیون ریالی به کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
مبلغ یک میلیون ریال به مناسبت ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) به کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهدا می‌شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، این هدیه بر اساس بخشنامه مهندس سیدمحمد ابریشمی‌نیا معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به نمایندگان تام‌الاختیار ریاست دانشگاه در هیات امنای استان‌ها، معاونان هماهنگی، دبیران هیات امنای استان‌ها، واحد‌ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت می‌شود.
در بخشنامه معاونت اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: به مناسبت فرا رسیدن سالروز میلاد نبی اکرم حضرت محمد (ص) و ولادت حضرت امام جعفر صادق (ع) ضمن تبریک به همکاران محترم دانشگاه و به استناد مصوبه شصت و پنجمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه، کلیه واحد‌ها و مراکز آموزشی مجاز هستند در صورت تامین اعتبار نسبت به پرداخت کمک هزینه به مبلغ 1000000 ریال (یک میلیون ریال) به اعضای محترم هیات علمی و کارکنان غیر هیات علمی اعم از رسمی، قراردادی، خرید خدمت، کارمعین و ساعتی تمام وقت دارای مجوز از شورای اداری و مالی اقدام کنند.
ابریشمی‌نیا موارد زیر را در این بخشنامه یادآور شده است :
1کارکنانی که تحت هر عنوان رابطه استخدامی آنان با دانشگاه در سال جاری قطع شده و اشتغال بکار ندارند مشمول این بخشنامه نمی‌شوند.
2کارکنانی که در طول سال از واحدی به واحدی دیگر منتقل یا مامور می‌شوند هزینه مزبور را فقط از واحد مقصد دریافت خواهند کرد.
3کارکنانی که در زمان صدور این بخشنامه از مرخصی بدون حقوق استفاده می‌کنند مشمول دریافت هدیه نمی‌شوند.
4 مدرسان حق‌التدریس مشمول دریافت کمک هزینه مزبور نمی‌شوند.
این بخشنامه در تاریخ 93/10/14 به تایید ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی رسیده است»