1

7

4

8

9

10

22 

 

قابل توجه اساتید ، دانشجویان و کارکنان - دعوت به تماشای تئاتر


نمایش « مسیر مشترک» :

نویسنده و کارگردان:  کمال الدین غراب
زمان : هر شب تا 19 دی ماه – ساعت 18:15
مکان : سه راه ادبیات – مجتمع دکتر علی شریعتی جهاد دانشگاهی مشهد – تالار فردوسی
این نمایش به پاره ای از دغدغه های اساسی انسان می پردازد که با نگاهی فلسفی – دینی سئوال ها و پاسخ هایی را در یک قالب نمایشی جذاب مطرح می کند .

لينك هاي مرتبط

 102