1

7

4

8

9

10

22 

 

کسب رتبه اول استان در آزمون هماهنگ سما توسط دبیرستان دخترانه سما

رتبه اول استان در آزمون هماهنگ سما توسط دبیرستان دوره دوم دخترانه سما (4) مشهد
دانش آموزان دبیرستان دوره دوم دخترانه سما(4) مشهد رتبه های اول و دوم مرحله اول از آزمون هماهنگ سما را در سطح مدارس سمای استان خراسان رضوی کسب کردند.
در این مرحله از آزمون که آذرماه جاری به صورت همزمان در سطح مدارس سمای خراسان رضوی برگزار شد ، دانش آموزان پایه اول دبیرستان دوره دوم دخترانه سما(4) مشهد توانستند رتبه های اول و دوم را در سطح استان کسب کنند و همچنین دانش آموزان پایه دوم رشته تجربی این دبیرستان نیز رتبه دوم استان را در سطح دانش آموزان این پایه به خود اختصاص دادند.

لينك هاي مرتبط

 102