1

7

4

8

9

10

22 

 

تشکیل دفتر امور ورزش بانوان در معاونت ورزش


در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی تصویب شد؛
تشکیل دفتر امور ورزش بانوان در معاونت ورزش
نهمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر میرزاده و اعضا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در ابتدای این جلسه دکتر میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی با ارزیابی مثبت از وضعیت فعلی دانشگاه آزاد اسلامی،گفت: در حال حاضر با کاهش 72 شعبه دانشگاه از طریق ادغام با واحدهای مادر و یا انحلال واحدهای کوچک و زیان ده، توانسته ایم تعداد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را به 400 واحد برسانیم که از کیفیت قابل قبولی برخوردارند.
وی افزود: با تدابیر اندیشیده شده در سال گذشته، تعداد واحدهای زیان ده دانشگاه آزاد اسلامی از 235 واحد، به 170 واحد کاهش یافته که این موفقیت قابل توجهی است.
وی با بیان اینکه از 400 واحد موجود، 260 واحد مجری طرح کارشناسی ارشد و دکتری هستند، ضمن ابراز امیدواری به کاهش تعداد واحدهای موجود افزود: از آنجا که یکی از رویکردهای اساسی ما چابک سازی و کوچک سازی است، برای کیفی سازی دانشگاه باید تعداد واحدها را کاهش دهیم.
در ادامه، دکتر شایانفر، رئیس مرکز هیأت امناهای استانی دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه گزارشی از این مرکز پرداخت و گفت: تا به حال 163 جلسه هیأت امنای استانی برگزار شده که از این تعداد، 147 جلسه مربوط به دوره مدیریت دکتر میرزاده است.
وی افزود: دکتر میرزاده با پشتکار و اراده جدی در راستای بهبود و ارتقای شرایط کیفی دانشگاه آزاد اسلامی، در بیش از 60درصد این جلسات شخصاً حضور داشته است.
در نهمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، نمودار سازمانی مرکز هیأت امناهای استانی دانشگاه براساس پیشنهاد دفتر تشکیلات و روش های دانشگاه تصویب شد.
مصوبات کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی
همچنین پیرو نامه معاونت برنامه ریزی درخصوص ادغام دو حوزه «آموزشی و تحصیلات تکمیلی» با «معاونت دانشجویی» در واحد مجازی (الکترونیکی) موضوع در جلسه کمیسیون دائمی مطرح و با ادغام این دو معاونت موافقت شد.
سپس کلیات آئین نامه تأسیس واحدهای برون مرزی دانشگاه آزاد اسلامی تأیید و مقرر شد شیوه نامه اجرایی با توجه به اصلاحات موردنظر تهیه و در جلسات آینده کمیسیون مطرح شود.
از دیگر موارد مطروحه در این جلسه می توان به نمودار سازمانی اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه و پیشنهاد مدیرکل تشکل های اسلامی – سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد ارتقای سطح سازمانی دو مدیریت «طرح، برنامه و آموزش» و «رسانه و روابط عمومی» به معاونت اشاره کرد که پس از بحث و بررسی، با مخالفت اعضا مواجه شد.
تشکیل دفتر امور ورزش بانوان در معاونت ورزش
در ادامه این جلسه با توجه به برابر بودن تعدادتیم های فعال ورزشی بانوان و آقایان در دانشگاه آزاد اسلامی و لزوم توجه ویژه به ورزش بانوان، مقرر شد دفتر امور ورزش بانوان مستقیماً زیر نظر معاونت ورزشی تشکیل شود و آغاز به کار کند.
در پایان آئین نامه نحوه تشکیل شورای دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و با افزایش تعداد اعضای تخصصی شورای دانشگاه از 3 نفر به 5 نفر موافقت شد همچنین در مورد الگوی سازمانی واحدهای دانشگاهی براساس مصوبات هیأت امنای مرکزی و هیأت امنای استانی پس از بررسی مجدد اعضا ادامه بحث به جلسه بعد موکول شد.


لينك هاي مرتبط

 102