برگزارى همايش جايگاه پژوهش در مديريت شهرى

Portal Info
Travel
در آستانه هفته پژوهش
دفتر همكاريهاي علمي پژوهشي و فناوري هاي شهري شهرداري مستقر در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي كند :

همايش جايگاه پژوهش در مديريت شهرى

زمان : يكشنبه 9 آذرماه ساعت 9:30 لغايت 11:30
مكان : سالن اجتماعات دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
سخنرانان :
دكتر ظريف (مدير كل اداره پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي مشهد)
دكتر عبدالله زاده (مدير پژوهش وتوسعه شهرداري مشهد)
دكترعباس زاده (مشاور مديريت پژوهش و توسعه شهرداري مشهد)
دكتر گوهري منش (پژوهشگر واستاد دانشگاه )