انتصاب دکتر بابک حقیقی به عنوان سرپرست گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ

با صدور حکمی از سوی دکتر مهدی یعقوبی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دکتر بابک حقیقی به عنوان سرپرست گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.