• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • انتصاب مدیر پژوهشی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد/ قدردانی از زحمات دکتر اعظم قاسمی

انتصاب مدیر پژوهشی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد/ قدردانی از زحمات دکتر اعظم قاسمی

چاپ ایمیل

انتصاب مدیر پژوهشی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد/ قدردانی از زحمات دکتر اعظم قاسمی

با صدور حکمی از سوی دکتر سعید خیاط مقدم، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد،  دکتر زهره امیرخانی عضو هیئت علمی دانشگاه به سمت مدیر پژوهشی دانشکده حسابداری و مدیریت منصوب و از زحمات دکتر اعظم قاسمی در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان