عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد جانشین کانون بسیج اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان رضوی شد

چاپ

طی حکمی از سوی رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی استان ، دکتر احمد فولادیان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان جانشین کانون بسیج اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان رضوی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، در این حکم آمده است: