امیر خالقی عضو دبیرخانه جشنواره سراسری رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

چاپ

با صدور حکمی از سوی دکتر علی اکبر یساقی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، امیر خالقی مدیر روابط عمومی این دانشگاه به عنوان عضو دبیرخانه جشنواره سراسری رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.