• image
  • image
  • image
  • image
  • image

امیر خالقی عضو دبیرخانه جشنواره سراسری رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

چاپ ایمیل

با صدور حکمی از سوی دکتر علی اکبر یساقی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، امیر خالقی مدیر روابط عمومی این دانشگاه به عنوان عضو دبیرخانه جشنواره سراسری رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان