مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، عضو کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی شد

چاپ

با صدور حکمی از سوی دکتر بهزادی پور، مدیرکل کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر جاوید نوبخت مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان عضو کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، در این حکم خطاب به دکتر نوبخت آمده است:
« با سلام و تحیات
باعنایت به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان عضو کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می‌شوید.
از جنابعالی انتظار می‌رود تا در راستای توسعه و ارتقاء مراکز رشد دانشگاه ایجاد مراکز رشد تخصصی جدید، توانمندسازی مراکز رشد دانشگاه و تدوین دوره های آموزشی و ترویج کارآفرینی در مراکز رشد دانشگاه اقدام نمایید.
امید است با اتکال به ذات اقدس احدیت در راه خدمت به اسلام و مسلمین و اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی موفق و موید باشید.»


قباد بهزادی پور
مدیرکل کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی