با حکمی از سوی دکتر مهدي يعقوبي معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، رئیس اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه منصوب شد

چاپ

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  با صدور حکمی، سركار خانم دكتر كاردهي مقدم را به سمت رئیس اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه منصوب کرد.