• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مسئول راه‌اندازی واحد مستقل علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی شد

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مسئول راه‌اندازی واحد مستقل علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی شد

چاپ ایمیل

طی حکمی از سوی دکتر رییس دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر سید ناصر سنجر موسوی معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد، به سمت مسئول راه‌اندازی و سرپرست واحد مستقل علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، در این حکم آمده است:

«با عنایت به مصوبه نوزدهمین جلسه هیئت محترم امنای دانشگاه مبنی بر تغییر ساختار در حوزه علوم پزشکی دانشگاه به منظور ایجاد تحول در این حوزه و با توجه به ظرفیت‌های موجود استانی مقرر گردید واحد مستقل علوم پزشکی در آن استان تاسیس گردد. لذا حسب پیشنهاد معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه و نظر به مراتب تعهد تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مسئول راه‌اندازی و سرپرست واحد مستقل علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی منصوب می شوید. انتظار می‌رود با بهره گیری از کلیه امکانات مادی و معنوی و سرمایه های انسانی دانشگاه و به منظور توسعه کمی و کیفی حوزه علوم پزشکی دانشگاه نسبت به راه‌اندازی واحد مستقل علوم پزشکی در آن استان با هماهنگی کامل معاونت علوم پزشکی دانشگاه گام‌های موثری بردارید. امید است با اتکال به درگاه ذات اقدس احدیت در راه خدمت به اسلام و مسلمین و اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی موفق و موید باشید.»

محمد مهدی طهرانچی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان