• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • انتصاب حجت الاسلام دکتر کاظمی گلوردی به عنوان رییس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

انتصاب حجت الاسلام دکتر کاظمی گلوردی به عنوان رییس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ ایمیل

با صدور حکمی از سوی دکتر مسعود طاهری لاری دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد حجت الاسلام دکتر محمدرضا کاظمی گلوردی عضو محترم هیات علمی و سرپرست دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به سمت رییس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان