• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • انتصاب دکتر ناطق گلستان به عنوان معاون هماهنگی و رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

انتصاب دکتر ناطق گلستان به عنوان معاون هماهنگی و رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

چاپ ایمیل

با صدور حکمی از سوی دکتر مسعود طاهری لاری دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، دکتر احمد ناطق گلستان به عنوان معاون هماهنگی و رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی منصوب شد.

 

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان