• image
  • image
  • image
  • image
  • image

دکترعلیرضا غفوری مسئول امور کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

چاپ ایمیل

با حکم دکتر سعید خیاط مقدم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دکترعلیرضا غفوری به مدت یکسال به سمت مسئول امور کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب گردید.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان