• image
  • image
  • image
  • image
  • image

دکتر زهرا احمدی مدیر گروه آموزشی حقوق پردیس بین المللی گلبهار شد

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دكتر مهدي يعقوبي معاون آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد‌

سرکارخانم دکتر زهرا احمدی به مدت يكسال به عنوان مدیرگروه آموزشی حقوق پردیس بین المللی گلبهار دانشگاه آزاداسلامي مشهد منصوب شد.

 

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان