• image
  • image
  • image
  • image
  • image

دکتر سعیده ظفر بالانژاد مدير گروه آموزشی زيست شناسي دانشگاه شد

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دكتر مهدي يعقوبي معاون آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد‌

سرکارخانم دکتر سعیده ظفر بالانژاد  به مدت يكسال به عنوان مدیر گروه آموزشی  زيست شناسي دانشگاه آزاداسلامي مشهد منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان