اطلاعیه فراخوان همكاري و حمايت از اقدامات علمی فرهنگی اساتید در موضوع کرونا

چاپ ایمیل

اطلاعیه فراخوان همكاري و  حمايت از اقدامات علمی فرهنگی اساتید در موضوع کرونا 

 

دانشگاه آزاداسلامی استان خراسان رضوی با همکاری پژوهشکده علوم اجتماعی واتقلاب اسلامی  از اقدامات علمی فرهنگی اساتید در موضوع کرونا حمایت می کند

☑️بخش های مورد حمایت :

🔷طرح های پژوهشی 

🔷تالیف کتاب 

🔷تهیه مقاله 

🔷سخنرانی علمی 

 

☑️محور های کلی فعالیت های علمی :

با تاکید برچالــش ها، پیامــد ها و راهکــارها

▪️کرونا و جامعه 

▪️کرونا و روانشناسی فردی - اجتماعی 

▪️کرونا و رسانه های جمعی و مجازی 

▪️کرونا و سیاست و بین الملل

 

☎️جهت کسب اطلاعات بیشتر وآشنایی با موضوعات  جزیی هر محور  با شماره 05136630236 تماس بگیرید

دفترمطالعات فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  - با همکاری واحدهای استان خراسان رضوی