کارگاه های آموزشی مجازی ویژه دوران کرونا

چاپ ایمیل

 کارگاه های آموزشی مجازی ویژه دوران کرونا

 برگزاري کارگاه های آموزشی مجازی ویژه دوران کرونا       

ویژه اساتید .کارمندان ودانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

 🔷1-مداخلات روانشناختی دوران کرونا .مدرس .دکتر حسین. حسینی .دوشنبه 19خرداد 99ساعت 10صبح

 🔷2-تاب آوری در شرایط دشوار زندگی .مدرس خانم دکترشیما عراقیان .سه شنبه .20خرداد 99ساعت 10صبح

 🔷3-روابط همسران در دوران کرونا .مدرس خانم دکتر الهه دروگر .چهارشنبه 21خرداد 99ساعت 10صبح

 🖥لینک ورود به کارگاه از قسمت. Guest با درج نام ونام خانوادگی ونام واحد دانشگاهی

http://adobe.mshdiau.ac.ir/sureh

 ☎️تلفن تماس 05136630236

 دفتر مطالعات فرهنگی اجتماعی ودفتر مشاوره وراهنمایی دانشگاه ازاداسلامی مشهد با همکاری واحد ها ومراکز استان خراسان رضوی