کارگروه «کرونا، گردشگری و زیارت» تشکیل شد

چاپ ایمیل

 رئیس هیئت اندیشه‌ورز دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان‌رضوی گفت: «این هیئت با تشکیل کارگروه مستقل با عنوان صنعت گردشگری مطابق شیوه‌نامه ابلاغی تأثیرات شیوع کرونا بر این صنعت و راه‌های برون‌رفت از آن را مطالعه می‌کند

محمدرضا کاظمی‌گلوردی در گفتگو با خبرگزاري آنا دفتر مشهد با تشریح اقدامات  هیئت اندیشه‌ورز دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان‌رضوی در راستای شیوه‌نامه «تولید دانش مواجهه با چالش‌های حاصل از معضل جهانی ویروس کرونا و استخراج روش‌های کاربست این دانش و بررسی حکمرانی در جهان پساکرونا» ابلاغی دکتر طهرانچی اظهار کرد: «هیئت اندیشه‌ورز دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان‌رضوی در دو محور فعالیت خود را در این راستا آغاز کرد و در گام نخست ۷۰ نفر از استادان موفق و صاحب اندیشه استان خراسان‌رضوی به تهران (با تعیین رشته تخصصی، گروه علمی، کارگروه پیشنهادی و شماره تلفن) برای عضویت در کارگروه‌های تشکیل شده در سطح کشور معرفی شدند.»

وی اضافه کرد: «محور دوم تشکیل کارگروه مستقل با عنوان صنعت گردشگری (زیارت و سیاحت) است. مشهد به‌دلیل وجود بابرکت مضجع نورانی امام رضا(ع) قطب زیارت و گردشگری در کشور محسوب می‌شود و هیئت اندیشه‌ورز دانشگاه آزاد اسلامی خراسان‌رضوی در این راستا با تشکیل این کارگروه، موضوع کرونا، گردشگری و زیارت را به بحث گذاشت تا مطابق شیوه‌نامه ابلاغی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سه سطح کلان، میانه و خرد تأثیرات شیوع کرونا بر صنعت گردشگری، زیارت، پیامدها، چالش‌ها و راه‌های مقابله و برون‌رفت از آن را مطالعه و بررسی علمی کنند.»

رئیس هیئت اندیشه‌ورز تعالی علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان‌رضوی تصریح کرد: «در این باره نیز ابتدا متخصصان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف مرتبط با گردشگری از داخل و خارج دانشگاه شناسایی و برای همکاری و عضویت در کارگروه از آنان دعوت و کارگروه تشکیل شد و مدیریت و دبیری آن را دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه بر عهده گرفتند.»

کاظمی‌گلوردی عنوان کرد: «با موافقت اعضای کارگروه مقرر  شد هر هفته سه جلسه مجازی از ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰ به‌صورت آنلاین تشکیل شود.»

رسالت و تکالیف هیئت‌های اندیشه‌ورز چیست؟

وی تبیین کرد: «چهار کمیته محیط‌‌زیست، فناوری و هوشمندسازی، کمیته اخلاق زیارت و معنویت، کمیته مدیریت جامعه‌شناسی و اقتصاد و اعضا و سرپرست هر کمیته نیز مشخص و معین شد.»

رئیس هیئت اندیشه‌ورز تعالی علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: «رسالت و تکالیف هیئت‌های اندیشه‌ورز به‌طور کلی تحقیق، مطالعه، ارائه راهبرد و راهکار برای ارتقای علوم انسانی و هنر بوده که در هشت محور تعریف شده است و هر یک از هیئت‌ها با نشست‌ها، تحقیقات و بررسی‌های علمی در طول  سال به وظایف خود عمل کرده و نتیجه  تحقیقات و تحلیل‌های خود را به مرکز مطالعات علوم انسانی و هنر سازمان مرکزی  ارائه خواهند داد.»

کاظمی‌گلوردی یادآور شد: «هیئت‌های اندیشه‌ورز باید با شناسایی و دعوت از استادان محقق و صاحب‌نظر کارگروه‌هایی را در حوزه‌های مختلف تشکیل داده و با همفکری و مطالعات جمعی به آثار مثبت و منفی این رویداد عجیب و فراگیر در سه سطح کلان و میانه و خرد پرداخته و با ظرفیت‌شناسی و استعدادسنجی جامعه راه‌حل و راهبردهای علمی ارائه دهند.»

وی توضیح داد: «قطعاً ابلاغ شیوه‌نامه «تولید دانش مواجهه با چالش‌های حاصل از معضل جهانی ویروس کرونا، ابتکار بسیار ارزشمندی بود؛ اصولاً رسالت دانشگاه‌ها پژوهش‌های علمی درباره موضوعات و مشکلات مطرح در جامعه و یافتن راه‌حل‌ها و راهکارهای عملی برای اداره بهینه جامعه و مقابله با مشکلات و آسیب‌هاست.»

رئیس هیئت اندیشه‌ورز دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان‌رضوی عنوان کرد: «جامعه پیشرو جامعه‌ای است که به‌صورت علمی و براساس برنامه و نظریات علمی بیرون آمده از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی اداره شود و دکتر طهرانچی نیز با همین نگاه خواست که دانشگاه آزاد اسلامی نظاره‌گر یکی از مهم‌ترین حوادث بی‌سابقه اجتماعی جهان که همه بخش‌های کشور را نیز درگیر خود کرده، نباشد و مطابق رسالت و تعهدش با ارائه راه‌حل‌های علمی زمینه تعالی و رشد جامعه را فراهم کند.»

کاظمی‌گلوردی تأکید کرد: «محصولی که نتیجه مطالعه و همفکری ده‌ها متخصص و خبره دانشگاهی باشد و با متد علمی بررسی و به‌دست آمده باشد از اتقان و اطمینان بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.»

وی خاطرنشان کرد: «در این راستا نه‌تنها حادثه کرونا، بلکه سایر بیماری‌ها و آسیب‌های اپیدمی می‌تواند مبنای عمل مسئولان و مدیران جامعه قرار گیرد.»

رئیس هیئت اندیشه‌ورز دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان‌رضوی تصریح کرد: «هیئت‌های اندیشه‌ورز متشکل از استادان و فرهیختگان دانشگاهی هستند و آنان نیز در تحقیق و مطالعات خود در محورهای هشتگانه تعریف شده  و فراخوان از دانش، تخصص و تجربه صاحب‌نظران دانشگاه آزاد اسلامی بهره خواهند برد.»