• صفحه اصلى
  • اخبار کرونا
  • تصویری-بازدید ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی از روند برگزاری کلاسهای مجازی مرکز فناوری اطلاعات واحد مشهد

تصویری-بازدید ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی از روند برگزاری کلاسهای مجازی مرکز فناوری اطلاعات واحد مشهد

چاپ ایمیل