• صفحه اصلى
  • اخبار کرونا
  • اخبار ايمني- اطلاعيه شماره 4 ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد

اخبار ايمني- اطلاعيه شماره 4 ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد

چاپ ایمیل

توصیه‌های تغذیه‌ای وزارت بهداشت برای پیشگیری از بیماری‌های تنفسی و کروناویروس