• image
  • image
  • image
  • image
  • image

تصویر-برگزاری جشن میلاد حضرت معصومه)س و روز دختر به همت امور بانوان درمجتمع علوم انسانی

چاپ ایمیل

 

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان