تصویر-مراسم تکریم و معارفه معاونین سابق و جدید آموزشی، تحصیلات تکمیلی و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ