دکتر مریم طهرانی پور مدير امور پژوهشی دانشکده علوم پایه شد.

چاپ

با حکم آقاي دكتر مهدي يعقوبي معاون آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد‌

خانم دکتر مریم طهرانی پور به مدت يكسال به عنوان مدير امور پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاداسلامي مشهد منصوب شد.